21242353

PILNE! Polscy naukowcy mówią nie przymusowym szczepieniom! Apel do władz...


Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded